روش پرداخت پس از موفقیت نشان

طرح نشان

با توجه به تاثیر شگرف پدیده نامانوس کنکور برروی سیستم آموزش کشور در همه مقاطع تحصیلی بویژه دوران متوسطه دوم مدارس وهمچنین رشد فزاینده مراکز آموزشی مجاز و بعضا غیر مجاز و اثر نامطلوب این مراکز بر روند ارزیابی آموزشی کشورو همچنین نگرانی های اولیا دانش آموزان در مورد محیط تربیتی و فرهنگی مراکزمذکور،دانش آموزان و اولیای محترم را در یک سردرگمی و حیرت در مورد نحوه تصمیم گیری جهت انتخاب روش آموزشی و محل مناسب تحصیل عزیزانشان قرارداده است  وباعث شده است نتوانند بهترین تصمیم را جهت اتخاذ مناسب ترین گزینه برای این امرداشته باشند. در موسسه نشان این دغدغه لحاظ شده است و موسسه به تمامی دانش آموزان و اولیای گرامی نسبت به انتخاب روش آموزش، مشاوره، ارزیابی و تمام مولفه های لازم برای کسب موفقیت تحصیلی بطور رسمی ضمانت اجرایی عملی خواهد داد که در حقیقت وجه جلب اعتماد آنها نسبت به روش آموزشی موسسه نشان نیز محسوب می شود.

ما ادعا می کنیم در زمینه آموزش های مصوب آموزش و پرورش برای نیل به موفقیت در آزمون سراسری و نیز آموزشهای تکمیلی مورد نیاز جوان امروز در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با اجرای تمام مولفه ها وپارامترهای بسته آموزشی طرح نشان، می توانیم به اهداف فوق دست یابیم .برای اثبات این ادعا و نشان دادن صدق گفتار و نیت مان، طرح تضمینی روش پرداخت پس ازموفقیت را به ثبت رسانیده و اجرا خواهیم کرد.

 ادعای موسسه مبنی بر همراهی و همکاری دانش آموزان در درجه اول و اولیای گرامی در درجه دوم با شرایط آموزشی و انضباطی موسسه نشان تضمین قطعی موفقیت و قبولی در رشته و دانشگاه مورد توافق  و نیزدرسایر موارد طرح های اموزش تکمیلی می باشد .

در راستای این طرح موسسه در ابتدای ثبت نام هیچ گونه مبلغی بابت شهریه از دانش آموزان دریافت نمی کند و دانش آموزان می تواند بطور رایگان به تحصیل در موسسه تا پایان سال تحصیلی و روز کنکور ادامه دهند و چنانچه سوالات کنکور عینا و یا با تغییردر ادبیات سوال در جزوات و آزمونهای چند گانه  برگزار شده موجود نباشد و یا همچنین دانش آموزدرکنکور رتبه توافق و ادعا شده درقرارداد را اخذ ننماید هیچ گونه شهریه ای ازدانش آموزدر پایان سال نیز اخذ نشود.

این قرار داد می تواند به دو صورت انجام گردد که هر یک از اولیا می توانند هر کدام را به دلخواه انتخاب کنند:
روش اول: پرداخت شهریه مصوب نقدی در ابتدای ثبت نام و اخذ ضمانت پرداخت از موسسه در صورت نقض تعهدات طرح نشان در پایان سال تحصیلی
روش دوم : ثبت نام رایگان دانش آموزان و ارایه تعهد و ضمانت پرداخت شهریه در پایان سال تحصیلی با احتساب سود مورد توافق اولیه بصورت قرار داد مضاربه شرعی.

شرایط همراهی دانش آموزان با طرح نشان

۱- دانش آموزباید حد نصاب نمره مورد توافق اولیه برای مجموع آزمونهای چند گانه را کسب کند .این اخذ حد نصاب نمرات ،امری بسیار ساده و قابل دسترس برای تمامی دانش اموزان می باشد به شرطی که موارد آموزشی را منطبق با برنامه ریزی های موسسه دنبال کنند. محتوای آزمونهای چندگانه درست و عینا منطبق برمتن جزوات موسسه می باشد و هیچگونه سوالی خارج از حد محتوای جزوات به نحوی که دانش آموزان قادر به پاسخگویی نباشند وجود ندارد و صحت سنجی این ادعا توسط تیم داوری بررسی خواهد شد و چنانچه در طول مدت تحصیل برای تیم داوری مسجل شود که دانش آموز قادر به اخذ حداقل نصاب نمره مورد توافق نیست،پرداخت شهریه آنا وصول خواهد شد.برای آگاهی بیشتر در مورد جزوات و آزمونها به بخشهای مربوط در سری بزنید
۲- چنانچه دانش آموزان موفق به اخذ حد نصاب نمرات آزمونها شوند ولی در کنکور قادر به اخذ نمره و رتبه لازم برای قبولی در رشته و دانشگاه مورد توافق اولیه را نشوند،چنانچه تعداد سوالات لازم برای احراز نمره و تراز لازم برای قبولی در رشته مورد توافق ،عینا و یا با تغییردر ادبیات سوال در جزوات درسی وجود داشته باشند دانش آموز موظف به پرداخت شهریه می باشد
۳- موارد انضباطی یکی از مهمترین شرایط همراهی دانش آموزان با طرح نشان می باشد که رعایت نظم و ترتیب و مقررات مرکزآموزشی از آن جمله است. به عنوان مثال هر گونه غیبت و تاخیر در ورود دانش آموز به مدرسه،ورود تلفن همراه به مرکز آموزشی ،انتقال جزوات به بیرون از مرکز و رعایت دیگر موارد انضباطی نمره منفی برای همراهی طرح نشان محسوب می شود ،که در متن قرار داد بطور کامل گنجانده شده است از جمله شروط همراهی با طرح نشان می باشد.
۴-تمامی موارد ادعای دانش آموزان و موسسه، توسط هیات داوران متشکل از دو نماینده منتخب از شورای اولیا و مربیان و یک نماینده از موسسه حل و فصل خواهد شد.
۵-در تمامی موارد تعهد و ضمانت نامه ها فقط تحویل به نماینده هیات داوران خواهد شد و پرداخت و یا عدم پرداخت آنها به طرف مربوطه صرفا توسط وی انجام خواهد شد.


لطفا نظرات یا سوالات خود را برای ما ارسال کنید

Comments are closed.