اهداف فرهنگی

مقدمه

در نظام آموزشی-تربیتی موسسه، تمامی معلمان بخصوص معلمان راهنما در هر پایه تحصیلی مسئولیت راهبری فرایندهای تربیتی و حرکت در مسیر اهداف اخلاقی- تربیتی مشخص شده توسط تیم تربیتی موسسه را به عهده دارند. به همین منظور جلسات مستمر هفتگی با حضور معلمین راهنما و گروه مشاوره و تربیت تشکیل میشود تا برنامه های تربیتی، وضعیت موجود دانش آموزان در هر پایه و نقاط قوت و ضعف در این حوزه ها بررسی شود و راهکارهای مناسب تعیین گردد. برنامه این طرح زیر نظرصاحبنظران حوزه های  تربیتی و پرورشی طراحی شده و توسط معلمین و کل کادر مدرسه اجرا و دنبال می‌شود تا کل مجموعه متناسب با برنامه های تربیتی حرکت کند. با این رویکرد، اهمّ فعّالیت‌های تربیتی به‌ شرح زیر است:

آموزش قرآن

آموزش قرآن در مؤسسه به کتاب‌های درسی قرآن، هدیه‌های آسمان و دین و زندگی محدود نمی‌شود، هر چند زیر بنای مبنایی برای ادامه فعالیت های قرآنی می باشد و اگرچه تلاش می‌شود که مباحث کتاب‌های درسی به طور کامل پوشش داده شود، با این حال استانداردهای بالاتری برای فعّالیت‌های قرآنی در مجموعه در نظر گرفته می‌شود. و تلاش می‌شود تا در دوران تحصیل دانش‌آموزان در مدرسه، علاوه بر تقویت انس و الفت ایشان با قرآن کریم و ترویج فرهنگ قرآنی، آموزش عمومی قرآن در حد مورد انتظار از یک جوان شیعه به ایشان با اهداف زیر ارائه شود:

  • تقویت زمینه انس و توجه به قرآن به عنوان موجودی زنده ، ذی شعور و موثر
  • صحیح و روان خواندن کل قرآن
  • یادگیری معانی آیات کل قرآن کریم  با رویکرد توجه به مفاهیم با توجه به روش تدریس ویژه دروس قرآن، دینی و به خصوص عربی

برنامه روزانه و هفتگی منظم تربیتی از جمله نمازجماعت و هیات منظم هفتگی

برنامه های اعتقادی

تعمیق مباحث اصول اعتقادی- سیاسی ( اصول عقاید،تاریخ اسلام،احکام،مباحث انقلاب اسلامی ) بصورت مستقیم با مبنا قرار دادن مباحث اولیه موجود در متن کتابهای مصوب  “تعلیمات دینی” ، “تاریخ معاصر” بصورت  طرح سوال و در قالب پژوهش و ارایه خلاقانه مطالب و پاسخ به شبهات روز.. در دستور کار مهمترین برنامه های اعتقادی موسسه می باشد.

برنامه های اخلاقی و اجتماعی

تدوین برنامه اخلاقی بصورت غیر مستقیم توسط تیم پرورشی و اجرایِ آن توسط تمامی کادر از جمله گفتگوی مستمر و کوتاه در کلاسها در مورد یک مبحث اخلاقی و یا برقراری رابطه رفیقانه و صمیمانه معلمین و کادر مدرسه در محیط آموزشی و در اردوهای بیرون از مدرسه در دستور کار قرار دارد و همچنین تدوین برنامه آموزش رفتارهای اجتماعی از جمله حقوق متقابل، ادب، رفتار شناسی، نقش تربیتی خانواده ، مسولیت پذیری و عدالتخواهی اجتماعی بصورت مستقیم با مبنا قرار دادن مباحث اولیه موجود در متن کتابهای مصوب “علوم اجتماعی” و” انسان و محیط زیست” و “سلامت و بهداشت” بصورت  طرح سوال و در قالب پژوهش و ارایه خلاقانه مطالب و پاسخ به شبهات روز می تواند در این برنامه ها نقش بسزایی داشته باشد

تدوین برنامه آموزشی تفکرو روحیه کارآفرینی و تولید، از جمله مباحث اقتصاد خانواده و جامعه، مدیریت شغلی ، مهارت تامین معاش حلال در صورت جدایی از نظام رسمی تعلیم و تربیت  بصورت مستقیم با مبنا قرار دادن مباحث اولیه موجود در متن کتابهای مصوب ” انسان و مهارتهای زندگی” و “مدیریت خانواده ” بصورت  طرح سوال و در قالب پژوهش و ارایه خلاقانه مطالب و پاسخ به شبهات روز با محرک ۵ نمره کلاسی می تواند به هدف ما برای رسیدن به اهداف اجتماعی کمک شایانی رساند.


لطفا نظرات یا سوالات خود را برای ما ارسال کنید

Comments are closed.