آموزش Paperless

مقدمه

 آموزش، ارزشیابی ، مطالعه و تمرین برای دانش آموزان فقط در موسسه و در فضای مدرسه انجام می گیرد و دانش آموز در منزل فقط به موارد پژوهشی و تحقیقی(برای پایه های دهم و یازدهم) و تفریح و دورهمی با خانواده (برای پایه دوازدهم) خواهند پرداخت.تایم حضور دانش آموزان پایه دوازدهم بدلیل لزوم آمادگی بیشتر دانش‌آموزان در حوزه درسی و کنکور بیشتراز پایه های دیگر است و این عزیزان از ساعت ۶ صبح  لغایت ۱۹ در پانسیون های درسی موسسه تحت قرنطینه آموزشی قرار خواهند گرفت و بدین شکل هیچ گونه حاشیه های درسی و آموزشی مرسوم در خانواده ها از جمله استرس درسی، انجام تکالیف،اضطراب امتحان، معلم خصوصی و.. را نخواهند داشت و می توانند در منزل کاملا با نشاط به  استراحت و ریکاوری  بپردازند. هدف اصلی از انجام این روش وادار نمودن دانش آموز برای حل تمرینهای مشخص شده وارتقای بینش حل مسأله و تصمیم گیری خلاق برای رویارویی با مسایل مشابه امتحانی می باشد و متضمن این اصل آموزشی می باشد که دانش آموزی که شخصا چندتا مساله را خودش حل می کند روش حل مساله را آموخته و می تواند مسایل مشابه و حتی سخت تر را تحلیل نماید.این در مقایسه با روش های معمول که دانش آموزان در منزل با آن مواجه هستند که تا مساله ای را نمی توانند حل کنند با مراجعه سریع به حل آن مسئولیت تحلیل آن را از دوش خود خالی می کنند، حایز اهمیت می باشدشایان ذکر است برای این عزیزان محل استراحت و بازی در موسسه در نظر گرفته شده است که می تواند در موقعیت های مقتضی کارایی های بسیار مفیدی داشته باشد. 

ویژگی های روش آموزش Paperless

۱- فقدان حاشیه های درسی و آموزشی مرسوم در خانواده ها از جمله استرس درسی
۲- خداحافظی با معلم خصوصی
۳-استفاده بهینه و هدفمند از وقت حضور در منزل و همراهی خانواده و تفریحات مقتضی بدون اضظراب فعالیتهای درسی مرسوم دانش آموزان در منزل
۴- نظارت مستمر بر روی روند آموزشی دانش آموزان در مدرسه
۵-جلوگیری از روش های آموزشی مغایر با هدفهای آموزشی مدارس
۶- نظارت مستمر و واقعی مشاوران آموزشی بر روند برنامه ریزی شده از قبل توسط اساتید مشاور و راهنما
۷- تقویت روش حل مساله در مدرسه توسط خود دانش آموز و جلوگیری از سرک کشیدن به حل المسایل برای حل و تحویل اجباری تمرین های درسی

لطفا نظرات یا سوالات خود را برای ما ارسال کنید

Comments are closed.