آموزشگاه های نشان

مقدمه

تحصیل در قالب آموزشگاه بیشتر مختص عزیزانی است که پایه دوازدهم متوسطه دوم را گذرانده اند و به اصطلاح دیپلم دارند و فقط متقاضی شرکت در آزمون ورودی دانشگاه ها یا همان کنکورهستند ،بنابراین ما برای آموزش تکدرس پایه ها در آموزشگاه برنامه مفصلی نخواهیم داشت. برنامه ها و زمان آموزشی که برای این دسته از مخاطبان توسط موسسه نشان درنظرگرفته شده است از نظر ساختاری کاملا مشابه برنامه ارایه شده درپایه دوازدهم متوسطه مدارس روش نشان می باشد با این تفاوت که یکسری برنامه های درسی مصوب آموزش و پرورش که در برنامه درسی متوسطه دوم قرار دارد از جمله دروسی که از آنها در کنکور ارزیابی انجام نمی گیرد در این برنامه جایگاهی ندارد و بنابراین پرداختن و تمرکز کردن به برنامه ها و زمانبندی های آموزشی مختص به موفقیت در آزمون سراسری بصورت کامل تر در قالب آموزشگاه و نیز آموزش مجازی می تواند برگه برنده ای نسبت به دیگر داوطلبین مشغول به تحصیل برای این مخاطبین باشد .متقاضیان همکاری با موسسه در قالب آموزشگاه به مانند پایه دوازدهم می بایست برنامه های آموزشی خود را بصورت کامل در اختیار موسسه قرار دهند و با سبک و برنامه آموزشی موسسه در کل روز وسال همراهی کنند. برنامه آموزشی در آموزشگاه هر روز از ۶ صبح تا ۷ شب به مدت حدود ۱۰ ماه انجام خواهد شد، آموزش کل مطالب درسی سه سال متوسطه دوم و ارزیابی ها و مشاوره های مستمر در طول مدت آموزش در قالب پانسیون های آموزشی و مطالعات گروهی در داخل فضای آموزشگاه در قالب طرح بازپرداخت پس از موفقیت نشان دنبال می شوداجمال این برنامه ها که درتوضیح برنامه مدارس نیز متناسب با فضای کاری آن انجام می گیردعبارتند از:

زمان بندی و ساعات کاری روزانه آموزشگاه

تقویم اجرایی و برنامه هفتگی،ماهانه و سالانه هر پایه در ابتدای شروع دوره در اواخر تابستان ارایه می گردد،همچنین ساعات کاری شنبه تا جمعه ۶ تا ۱۹ می باشد.


لطفا نظرات یا سوالات خود را برای ما ارسال کنید


Comments are closed.