آزمون‌های چندگانه

آزمونهای مستمر

روش آموزشی و ارزیابی موسسه برپایه برگزاری منظم وبرنامه ریزی شده آزمونهای چند گانه بنا شده است که هر یک از این آزمونها هدف خاصی را در جهت نیل به اهداف آموزشی موسسه ایفا می کند.این آزمونها اجمالا به ترتیب زیر می باشد:

۱- آزمون ارزشیابی اولیه:

این آزمونها درست بعد از هر زنگ درسی به صورت تستی در مدت حدودا ۵ دقیقه برگزار می شود و مشتمل بر مطالب درسی داخل جزوه بصورت عینی و بدون هیچ تغییرمفهومی طرح می گردند که بصورت جزوه باز انجام می شود و دانش آموز کافی است سوال مربوطه را در متن جزوه جستجو کند و آنرا در برگه آزمون یادداشت کند.، هدف از این آزمون توجه هرچه بیشتر دانش آموزان به مطالب ارایه شده در کلاس درس و تثبیت ابتدایی آنها در ذهن دانش آموز می باشد.

۲-آزمون ارزشیابی عصرانه

هر دانش آموز موظف است بعد از پایان کلاسهای معمول روزانه ودر تایم حل تمرین، مسایل مشخص شده داخل جزوه ها را شخصا ودر صورت لزوم با مشورت از هم گروهی های خود حل کرده و به معلم مربوطه تحویل دهد و در آخر هر روزآزمون تستی مربوط به آن سوالات را که در حد تغییر اعداد مساله و تغییر مختصری در ادبیات سوال می باشد را درحد ۲۰ دقیقه به انجام رساند که هدف اصلی از انجام این آزمون وادار نمودن دانش آموز برای حل تمرینهای مشخص شده وارتقای بینش حل مسأله و تصمیم گیری خلاق برای رویارویی با مسایل مشابه امتحانی می باشد و متضمن این اصل آموزشی می باشد که دانش آموزی که شخصا چندتا مساله را خودش حل می کند روش حل مساله را آموخته و می تواند مسایل مشابه و حتی سخت تر را تحلیل نماید.این در مقایسه با روش های معمول که دانش آموزان در منزل با آن مواجه هستند که تا مساله ای را نمی توانند حل کنند با مراجعه سریع به حل آن مسولیت تحلیل آن را از دوش خود خالی می کنند، حایز اهمیت می باشد

۳- آزمون صبحانه:

آزمون عصرانه مجددا هر روز صبح قبل از شروع کلاسها عینا تکرار می شود تا دانش آموز پس از اتمام آزمون عصرانه مواردی که مشکل داشته است را در ذهن خود مرور کند تا در حافظه بلند مدت خود روش حل آن و نکته مربوطه ثبت شود.

۴- آزمون های هفتگی:

به منظور تثبیت هرچه بیشتردروس مورد مطالعه هر هفته پنجشنبه ها آزمون هفتگی بصورت تستی در مدت ۳۰ دقیقه محتوی هر آنچه در طول هفته توسط دانش آموز فقط در داخل جزوه ها آموخته شده است مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

۵- آزمونهای آزمایشی (مختص پایه دوازدهم  کنکور):

این آزمونها مشابه آزمونهایی است که موسسات دیگر مانند گزینه دو و… به سبک کنکور برگزار می کنند. سوالات این آزمون یا با تغییرات اعدادی و ادبیاتی سوالات داخل جزوه همراه است و یا مشابه نکته هایی است که در جزوه نمونه هایی از آن حل شده است.تعداد این آزمونها بالغ بر ۶۰ عدد آزمون می باشد که عمده آن بعد از عید تقریبا یک روز در میان برای آمادگی و تثبیت نهایی نکات مطالعه شده برای آمادگی برای امتحانات نهایی و کنکور انجام می شود.بدین صورت که آزمون در ساعت زمانی کنکور سراسری آغاز و در زمان کنکور نیر تمام می شود و بعد از آن مرور و تحلیل آزمون با حضور اساتید هر درس تا آخر روز انجام می گیرد و برای هر سوال نمونه های مشابه آن سوال در جزوات مجددا حل و بررسی می شود.

لطفا نظرات یا سوالات خود را برای ما ارسال کنید

Comments are closed.