آموزش الکترونیک

مقدمه

درآموزش به روش نشان، هدف انتقال دانش نیست زیرا دستگاه های یک کشور  بهتر می توانند دانش را منتقل کنند، بلکه هدف در این طرح ایجاد شرایط و بستر مناسب با مبنای یادگیری و یاددهی است و نه صرفا یک برنامه از قبل دیکته شده .کار معلم و مربیان  این است که با فعالیت های زنده و پویا و با ایجاد لحظه های نشاط آور مفاهیم را به فراگیران عرضه کنند، نه آنکه به عنوان یک وظیفه مکانیکی، بدون تحریک اشتیاق دانش آموز و بدون نوآوری و خلاقیت، تنها ذهن دانش آموز را مکانی برای انباشتن اطلاعات و محتویات کتاب بدانند و بدون توجه به رشد همه جانبه دانش به صورت یک جانبه و مستقیم مطالب را ارائه کنند.

آموزش های تلفیقی درسایت-کلاس های مجهزبه روشهای نوین آموزشی

در این روش هردانش آموز دارای یک سیستم کامپیوتر شخصی با تجهیزات جانبی از قبیل هدفون می باشد که مطالب درسی بصورت فیلم های آموزشی از قبل آماده شده توسط اساتیدبنام وصاحب تالیف هر درس  از روی یک جزوه نیمه آماده تدریس می شود بطوریکه دانش آموزان پس از یادگیری مطالب موظف به تکمیل کردن جزوه می باشند.در ادامه آموزش فیلم ها،کلیپ ها و عکسهای مرتبط جهت فهم دقیق تر مطالب درسی برای دانش آموز توسط سیستم کامپیوترشخصی  که از طریق سیستم کامپیوتر معلم بصورت شبکه می باشد، پخش خواهد شد. در کنار این روش آموزش، معلم مربوطه نیز در کلاس حضور داشته و مبادرت به برطرف کردن مواردسوال برانگیز احتمالی دانش آموزان در حین مطالعه خواهد نمود و موارد مهم و بغرنج توسط خود معلم مجددا توسط سیستم پروجکشن بصورت حضوری توضیح داده می شود تا نکته و مطلب درسی فهم نشده توسط دانش آموز در جزوه باقی نماند.

از مزایای این روش می توان به افزایش تمرکز دانش آموز به روی مطالب درسی و همچنین تکرار بارها و بارهای درس جهت نهادینه شدن و یا احیانا تکرار مواردی که برای دانش آموز برای بار اول فهم نشده در کنار مزایای دیگر آن نام برد.

لطفا نظرات یا سوالات خود را برای ما ارسال کنید

Comments are closed.